שני הספרים עליהם התבססה ההצגה Across The Bridge
תכניית ההצגה
קומוניקט ההצגה